Eidaleg Cyfreithwyr ar-lein. Y mwyaf cyfreithiol porth eidaleg ar gyfer cyfreithwyr.


Yswiriant cartref: yswiriant ar-lein


Eich cartref mae'n debyg, yw'r ased mwyaf gwerthfawr ar gyfer pob un ohonom, a dyna pam dewis yswiriant cartref yn bwysig Diolch i'r wefan, gallwch cais am dyfyniad ar gyfer yswiriant cartref ar-lein ac yn eu cymharu prisiau lluosog cwmnïau yswiriant ar y diriogaeth Eidaleg Cyfrifo amcangyfrif y cartref a darganfod ffeiliau swf ynddo mewn ychydig eiliadau faint y byddech chi wedi ei wario i amddiffyn eich cartref ac yn eich anwyliaidY treuliau a fydd yn cael eu had-dalu gan y cwmni yn rhai a ddigwyddodd yn achos o: Y cartref yswiriant yn caniatáu i chi i amddiffyn eich cartref, ei gynnwys a'r bobl sy'n byw yno, gan gynnwys mewn llawer o achosion, eich anifeiliaid anwes. Mae'r polisi yn ddelfrydol rhaid cynnig amrywiaeth eang o doi, mae'n rhaid i chi fod yn hyblyg a customizable yn ôl eich anghenion, ac mae'n rhaid i'r cwmni yn gwarantu brydlon cymorth mewn achos o argyfyngau annisgwyl yn y cartref o wahanol fathau. Rhwng y cloriau gan y ychwanegu ar gael amddiffyniad mwyaf posibl yn sicr, mae'r GATHOLIG y Teulu, sicrwydd bod amddiffyn rhag y difrod a achoswyd yn ddamweiniol i drydydd parti o fewn cwmpas bywyd preifat. Yn ychwanegol at y yswirio, hefyd yn dod yn aelodau o deulu yn byw gyda'i gilydd ac, mewn rhai achosion, y difrod o ganlyniad i weithredoedd y staff yn y gwasanaeth yn y cartref. Beth ydych chi'n aros amdano Amddiffyn y eich anwylaf gradd, nid yn y gyllideb yn y cartref a dewis y gorau am gymorth o weithwyr proffesiynol.

Bob blwyddyn yn yr Eidal, yn ôl data o'r System Gwybodaeth Sinica, yn digwydd yn, miliwn o ddamweiniau o fewn y cartref, ac o'r rhain, tua mil yn angheuol.

Yn fanwl, y pedwar deg dau pryderon clwyfau at y rhan uchaf y coesau a'r breichiau, mae chwech ar hugain yn ymwneud â chleisiau, l' yn cael eu torri a bydd y naw yn llosgi.