Yn y gorchymyn o Lawfeddygon a Deintyddion yn Ancona

yn cael ei gasglu drwy'r Asiantaeth Refeniw-Casglu

TALU FFI BLYNYDDOL yn y BLYNYDDOEDD YN DILYN Y flwyddyn O COFRESTRU Mae'r ffi flynyddol o gofrestru yn y gofrestr o y yn y blynyddoedd canlynola fydd yn ei anfon at y cyfeiriad y rhybudd ysgrifenedig o daliad Ar gyfer talu os gwelwch yn dda dilynwch y canlynol yn yr hysbysiad Rydym yn gwybod ein Cydweithwyr bod hyn yn y Cyngor y Drefn o Lawfeddygon a Deintyddion o Ancona yn casglu gwybodaeth am y canlyniadau posibl a neu gyflawniadau eu Cydweithwyr a hefyd ar yr adroddiad yr un fath. oherwydd ei fod yn awyddus i gydnabod yn y rôl maent yn ei chwarae yn y gymdeithas ac yn broffesiynol ac yn sôn amdanynt. ac yn gwobrwyo nhw ar y Diwrnod y Meddyg a'r Deintydd"sydd bob amser yn a gynhaliwyd ym mis rhagfyr y flwyddyn gyfredol.