Yn gyrru heb drwydded: cosbau ac yn y ddalfa gweinyddol - Drwyddedu

Mae'r cosbau yn gymwys i'r rhai sy'n cael eu gyrru heb drwydded oherwydd ei ddirymu, ei adnewyddu oherwydd diffyg gofynion, ac i'r rhai nad ydynt erioed wedi cael trwydded yrru. ewro ac yn y ddalfa gweinyddol y cerbyd am dri mis, gyda chostau cymharol y ddalfa y cerbyd

Mewn achos o ailadrodd y groes o fewn cyfnod o ddwy flynedd yn cael ei ddarparu ar gyfer y arestio y gyrrwr hyd at flwyddyn ac atafaelu y cerbyd.

Mewn achos o golled neu ladrad o trwydded yrru, mae'n rhaid i chi gofnodi cwyn o fewn wyth awr a deugain yn swyddfeydd yr awdurdod heddlu. Mae'r awdurdodau lleol yn rhoi trwydded dros dro i roi arweiniad a fydd yn caniatáu i chi i osgoi cosbau, a bydd yn ddilys nes bod y cyflawni ar y dyblygu o y drwydded. Yn yr achos lle drwydded y gyrrwr ar goll yn dod o hyd ar ôl y cais ar gyfer dyblygu, mae'n angenrheidiol i ddinistrio trwydded y gyrrwr yn dod o hyd ac yn defnyddio y drwydded newydd.