Tramor yn entrepreneur yn gallu agor busnes yn Lithwania gan erlynydd