Eidaleg Cyfreithwyr ar-lein. Y mwyaf cyfreithiol porth eidaleg ar gyfer cyfreithwyr.


Cymdeithas eidalaidd ar gyfer y Diogelwch Cyfreithiol o Ddinasyddion


Mae pob aelod ofyn am farn a chyngor cyfreithiol ar-lein am faterion o ddiddordeb cyffredin, megis yn y cartref, gwaith, teulu, condo, a phlantMae'r gymdeithas yn eu darparu i'r aelod yn GYNTAF YMGYNGHORI ar-LEIN, rhad ac am DDIM custom, gan roi atebion clir.

Mae pob aelod, trwy y edau anweledig y rhyngrwyd, mae bob amser yn cysylltu AR-LEIN at ein CYFREITHWYR i gael atebion trylwyr i prisiau yn glir ac yn gystadleuol.

Mae pob aelod yn derbyn o bryd i'w gilydd yn y Cylchlythyr y Gymdeithas i gael gwybod am y newyddion diweddaraf mewn materion cyfreithiol. ANFA yn cael ei awdurdodi i gynnal y cyrsiau ragwelir gan cenedlaethol a rhanbarthol cyfreithiau ar gyfer paratoi at yr arholiad yn y siambr FASNACH taleithiol a dechrau y proffesiwn o Asiantau yn y busnes real estate broceriaeth, Asiantau a chynrychiolwyr masnach, gweinyddu i'r cyhoedd o fwyd a diodydd, adeilad gweinyddwyr. Y sefydliad penodol o sgiliau a phrofiad i gynnal hyfforddiant yn y maes diogelwch Mae'r achrediad yn caniatáu i ANFA i gynnig cyrsiau hyfforddi arbenigol a all elwa ar y gweithgareddau hyfforddi gwasanaethau ymgynghori a ariennir gydag adnoddau cyhoeddus. Ar hyn o bryd ANFA yn gweithredu yn y taleithiau o Turin a Cuneo, yn y mae gwahanol adrannau o ffurfio.

Mae'n cael ei drefnu ar gyfer y ychwanegu dau pwysig eraill yn yr adrannau diogelwch a diogelwch yn y gweithle, a bod o ECM (addysg barhaus mewn meddygaeth) Clinig Fornaca yn gweithredu yn ôl i system rheoli busnes a sicrhau cydymffurfio gyda gofynion y UNI EN ISO (ansawdd gwasanaethau) a BS OHSAS, fel y dangosir gan y tystysgrifau a gyhoeddwyd gan y corff ardystio BVQI (diogelu iechyd a diogelwch mewn mannau gwaith)"MAE'R CRAL ASL TO yn y cwmni a sefydlwyd gyda'r bwriad o greu ar gyfer ei aelodau o'r gweithgareddau hamdden, chwaraeon, twristiaeth, celf, ond yn enwedig mewn adegau o dwf diwylliannol."Salvatore Beninati treialu Cyrsiau ar gyfer preifat ac Cymhelliant a digwyddiadau Adeiladu Tîm"wedi'i Deilwra"ar gyfer y Cwmnïau a'u Cwsmeriaid.